Ing. Mgr. Jan POKORNÝ

Fotografie místopředsedseda Akademického senátu FEK
vyučující katedry financí a účetnictví
člen Akademického senátu FEK
interní doktorand katedry financí a účetnictví
 
e-mail pokorny@kfu.zcu.cz
telefon  377633218
kancelář  UK508

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

veřejné finance, penzijní politika, fiskální politika

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty