Katedra geografie

vedoucí:
  doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ CSc.
matuskov@kge.zcu.cz Tel: +420377633051
http://www.facebook.com/KGEvPlzni
zástupce vedoucího:
  doc. RNDr. Jiří JEŽEK Ph.D.
jezekji@kge.zcu.cz
tajemník:
  RNDr. Jan KOPP Ph.D.
kopp@kge.zcu.cz
sekretářka:
  Ing. Veronika MAŠATOVÁ
voskova@fek.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

17.03.2020
- jsou do odvolání zrušeny. Je možné využít e-mailovou komunikaci....    >>>

12.03.2020 <<<
Vážení studenti,

v souvislosti se zrušením kontaktní výuky na ZČU doporučuji všem samostudium a využívání různých distančních forem studia. Využívejte, prosím, Courseware, kde budou vyučující KGE poskytovat různé pokyny, informace a materiály ke studiu jednotlivých předmětů. Kontakt s vyučujícími doporučuji prostřednictvím e-mailu nebo jiných dohodnutých způsobů dálkové komunikace. To se týká zejména i konzultací. Nebojte se na nás obrátit. Přeji všem pevné zdraví.
V Plzni, 12.3.2020 Alena Matušková, vedoucí katedry

02.03.2020
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abychom Vás jako organizátoři pozvali na Výroční konferenci ČGS v Plzni „Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů“, kterou při...    >>>

 

Charakteristika

Katedra geografie je od 1. 9. 2012 součástí Fakulty ekonomické ZČU v Plzni, před tím působila na Fakultě pedagogické. Pracoviště se profiluje v regionální a ekonomické geografii, úzce spolupracuje se Střediskem výzkumu regionálního rozvoje a dalšími pracovišti Fakulty ekonomické. Na katedře geografie je možné studovat bakalářský obor Ekonomická a regionální geografie a od akademického roku 2020/21 i navazující magisterský obor Ekonomická a regionální geografie. Pro Fakultu pedagogickou katedra dále zajišťuje výuku několika předmětů v bakalářském studijním programu Přírodovědná studia oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání a v navazujícím studiu učitelství. Některé vybrané předměty zajišťuje katedra i pro Fakultu právnickou, Fakultu filosofickou a Fakultu aplikovaných studií ZČU.

Katedra geografie se podílí na řešení vědeckých a rozvojových projektů, ve kterých mimo jiné vznikají výstupy pro praxi regionálního rozvoje. Spolupracuje s geografickými pracovišti doma i v zahraničí a také s regionálními institucemi veřejné správy. Členové katedry jsou autory řady vědeckých a odborných publikací a učebnic pro základní a střední školy. Podrobný přehled publikační činnosti uvádí osobní stránky pracovníků katedry. Pracoviště zajišťuje činnost Západočeské pobočky České geografické společnosti.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Docenti
doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D. dokoupil@kge.zcu.cz 3060
doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D. jezekji@kge.zcu.cz mobil 602 510 598
doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc. matuskov@kge.zcu.cz 3050, 3062
doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc. novotnam@kge.zcu.cz 3066
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Mgr. Martin KEBZA kebza@kge.zcu.cz 3068
RNDr. Jan KOPP, Ph.D. kopp@kge.zcu.cz 3065
Mgr. Martin LEPIČ mlepic@kge.zcu.cz 3063
RNDr. Jiří PREIS, Ph.D. jpreis@kge.zcu.cz 3067
Mgr. Magdalena ROUSOVÁ, M.A., Ph.D. rousovam@kge.zcu.cz mateřská dovolená
RNDr. David VOGT, Ph.D. vogtd@kge.zcu.cz 3064
Doktorandi
Ing. Roman ROZLIVKA
Ing. Veronika VOROBLJEVOVÁ

Dokumenty ke stažení a odkazy

Výstupy pro praxi
Státní závěrečné zkoušky Ekonomické a regionální geografie platné pro studenty, kteří začali studium před akademickým rokem 2015/2016
Státní závěrečné zkoušky Ekonomické a regionální geografie pro studenty studijního plánu ERG, platícího od akademického roku 2015/2016 (studenti současného třetího ročníku)
Pokyny a dokumenty k bakalářské práci
Středisko pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR)

Kontakt

  • Telefon: 377633051

Adresa: