RNDr. David VOGT, Ph.D.

Fotografie vyučující katedry geografie
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
 
e-mail vogtd@kge.zcu.cz
telefon  377633064
konzultační/úřední hodiny  St 14:15 - 15:35, UK517, případně mobil (607 852 240), Skype (pozemstandv), zejména studenti píšící BP mohou v případě potřeby zavolat i mimo konzultační hodiny
Čt 14:15 - 15:35, UK517, případně mobil (607 852 240), Skype (pozemstandv), zejména studenti píšící BP mohou v případě potřeby zavolat i mimo konzultační hodiny
kancelář  UK 517

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EG1 Ekonomická geografie 1
GEMO Geografie malé oblasti
GEO1 Geovědy 1
GISB1 Geografické informační systémy
GISHG Gis v humánní geografii
GPK Geografie Plzeňského kraje
KTP Terénní praxe z kartografie a topografie
KTPE Praxe z kartografie a topografie
MSEV Metody socioekonomického výzkumu
RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj
UGE Úvod do studia geografie
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech