RNDr. David VOGT, Ph.D.

Fotografie vyučující katedry geografie
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
 
e-mail vogtd@fek.zcu.cz
telefon  377633064
konzultační/úřední hodiny  Út 10:00 - 12:00, UK-517, jindy dle dohody, jinak e-mailem, telefonicky (607 852 240), Skype (pozemstandv), po dohodě Google Meet, studenti píšící BP a DP mohou v případě potřeby zavolat i mimo konzultační hodiny
Út 14:45 - 17:00, UK-517, jindy dle dohody, jinak e-mailem, telefonicky (607 852 240), Skype (pozemstandv), po dohodě Google Meet, studenti píšící BP a DP mohou v případě potřeby zavolat i mimo konzultační hodiny
St 10:00 - 12:00, UK-517, jindy dle dohody, jinak e-mailem, telefonicky (607 852 240), Skype (pozemstandv), po dohodě Google Meet, studenti píšící BP a DP mohou v případě potřeby zavolat i mimo konzultační hodiny
St 14:45 - 17:00, UK-517, jindy dle dohody, jinak e-mailem, telefonicky (607 852 240), Skype (pozemstandv), po dohodě Google Meet, studenti píšící BP a DP mohou v případě potřeby zavolat i mimo konzultační hodiny
kancelář  UK 517

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AGCZ Geografie České republiky v angličtině
DP Diplomový seminář
EGIS Geoinformační technologie pro ekonomy
GISHG Gis v humánní geografii
GPK Geografie Plzeňského kraje
KTPEA Praxe z kartografie a topografie
MSEVA Metody socioekonomického výzkumu
PKGA Politická a kulturní geografie
RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj
SBP1 Seminář k bakalářské práci 1
SBP2 Seminář k bakalářské práci 2
UGE Úvod do studia geografie
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech