RNDr. David VOGT, Ph.D.

Fotografie vyučující katedry geografie
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
 
e-mail vogtd@kge.zcu.cz
telefon  377633064
kancelář  UK 517

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EGIS Geoinformační technologie pro ekonomy
GEMO Geografie malé oblasti
GISHG Gis v humánní geografii
GPK Geografie Plzeňského kraje
KTP Terénní praxe z kartografie a topografie
KTPE Praxe z kartografie a topografie
MSEVA Metody socioekonomického výzkumu
PKGA Politická a kulturní geografie
RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj
UGE Úvod do studia geografie
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech