doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc.

vyučující katedry geografie
spolupracovnice střediska pro výzkum regionálního rozvoje
 
e-mail matuskov@kge.zcu.cz
telefon  377633062
konzultační/úřední hodiny  Po 10:00 - 12:00, pouze telefonicky, v ostatních dnech po předchozí domluvě v čase mimo rozvrhovanou výuku
kancelář  ---

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EDVL Didaktika vlastivědy
EDVL1 Didaktika vlastivědy 1
HGCRS Humánní a regionální geografie ČR
HMG1 Humánní geografie 1
SGMS Statistické a grafické metody v geografii
SSG Sociální a správní geografie
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech