Katedra geografie

vedoucí:
  doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
dokoupil@kge.zcu.cz Tel: +420377633051
http://www.facebook.com/KGEvPlzni
zástupce vedoucího:
  doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
jezekji@kge.zcu.cz
tajemník:
  RNDr. Jan KOPP, Ph.D.
kopp@kge.zcu.cz
sekretářka:
  Ing. Veronika MAŠATOVÁ
voskova@fek.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

14.07.2020
Ve spolupráci s Katedrou geografie a Katedrou rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Magistrátem města Plzně připravujeme pocitov...    >>>

02.03.2020 <<<
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abychom Vás jako organizátoři pozvali na Výroční konferenci ČGS v Plzni „Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů“, kterou připravujeme na 8.-10.9. 2020. Setkání akademické veřejnosti,učitelů geografie, studentů i zástupců praxe by mělo napomoci hledat průniky různých pohledů na rozvoj společnosti a zároveň ukázat přínosy geografického výzkumu pro praxi regionálního rozvoje. Informace o konferenci najdete na odkazu: http://konference.geography.cz/konference/geografie-pro-udrzitelny-rozvoj-mest-a-regionu/ nebo v přiloženém cirkuláři.
pdf.gifCGS_2020_1_cirkular_update.pdf

 

Charakteristika

Katedra geografie je od 1. 9. 2012 součástí Fakulty ekonomické ZČU v Plzni, před tím působila na Fakultě pedagogické. Pracoviště se profiluje v regionální a ekonomické geografii, úzce spolupracuje se Střediskem výzkumu regionálního rozvoje a dalšími pracovišti Fakulty ekonomické. Na katedře geografie je možné studovat bakalářský obor Ekonomická a regionální geografie a od akademického roku 2020/21 i navazující magisterský obor Ekonomická a regionální geografie. Pro Fakultu pedagogickou katedra dále zajišťuje výuku několika předmětů v bakalářském studijním programu Přírodovědná studia oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání a v navazujícím studiu učitelství. Některé vybrané předměty zajišťuje katedra i pro Fakultu právnickou, Fakultu filosofickou a Fakultu aplikovaných studií ZČU.

Katedra geografie se podílí na řešení vědeckých a rozvojových projektů, ve kterých mimo jiné vznikají výstupy pro praxi regionálního rozvoje. Spolupracuje s geografickými pracovišti doma i v zahraničí a také s regionálními institucemi veřejné správy. Členové katedry jsou autory řady vědeckých a odborných publikací a učebnic pro základní a střední školy. Podrobný přehled publikační činnosti uvádí osobní stránky pracovníků katedry. Pracoviště zajišťuje činnost Západočeské pobočky České geografické společnosti.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Docenti
doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D. dokoupil@kge.zcu.cz 3060
doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D. jezekji@kge.zcu.cz mobil 602 510 598
doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc. matuskov@kge.zcu.cz 3050, 3062
doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc. novotnam@kge.zcu.cz 3066
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Mgr. Martin KEBZA kebza@kge.zcu.cz 3068
RNDr. Jan KOPP, Ph.D. kopp@kge.zcu.cz 3065
Mgr. Martin LEPIČ mlepic@kge.zcu.cz 3063
RNDr. Jiří PREIS, Ph.D. jpreis@kge.zcu.cz 3067
Mgr. Magdalena ROUSOVÁ, M.A., Ph.D. rousovam@kge.zcu.cz mateřská dovolená
RNDr. David VOGT, Ph.D. vogtd@kge.zcu.cz 3064
Doktorandi
Ing. Roman ROZLIVKA
Ing. Veronika VOROBLJEVOVÁ

Dokumenty ke stažení a odkazy

Výstupy pro praxi
Státní závěrečné zkoušky Ekonomické a regionální geografie platné pro studenty, kteří začali studium před akademickým rokem 2015/2016
Státní závěrečné zkoušky Ekonomické a regionální geografie pro studenty studijního plánu ERG, platícího od akademického roku 2015/2016 (studenti současného třetího ročníku)
Pokyny a dokumenty k bakalářské práci
Středisko pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR)
Nová témata BP 2020/2021
Pokyny, rozhodnutí, směrnice

Kontakt

  • Telefon: 377633051

Adresa: