Katedra geografie

vedoucí:
  doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ CSc.
matuskov@kge.zcu.cz Tel: +420377633051
http://www.facebook.com/KGEvPlzni
zástupce vedoucího:
  doc. RNDr. Jiří JEŽEK Ph.D.
jezekji@kge.zcu.cz
tajemník:
  RNDr. Jan KOPP Ph.D.
kopp@kge.zcu.cz
sekretářka:
   Helena BLECHOVÁ
blechovh@kge.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

13.11.2019 <<<
Co obnáší budovat identitu světoznámé značky v českém prostředí? Jaké projekty k tomu slouží? Jak se dá v dnešní době popularizovat a rozvíjet geografie? Katedra geografie Fakulty ekonomické ZČU si Vás dovoluje pozvat na přednášku „NATIONAL GEOGRAPHIC ČESKO: příběh žlutého rámečku. Svoje zkušenosti bude prezentovat Mgr. Tomáš Tureček šéfredaktor časopisu NG Česko. Těšíme se na Vás v pondělí 2. 12. 2019 od 13:55 do 15:30 hodin v učebně EP 208 (FEL), Univerzitní 26, Plzeň.
pdf.gifPlakat_Turecek_2019.pdf

31.10.2019
Kolokvium k bakalářské práci se uskuteční ve dnech 28. 11., 5. 12. a 12. 12. 2019 vždy od 8.30 hodin v učebně UF 207. Rozpis studentů na jednotlivé termíny je uveden v coursewaru pod p...    >>>

 

Charakteristika

Katedra geografie je od 1. 9. 2012 součástí Fakulty ekonomické ZČU v Plzni, před tím působila na Fakultě pedagogické. Pracoviště se profiluje v regionální a ekonomické geografii, úzce spolupracuje se Střediskem výzkumu regionálního rozvoje a dalšími pracovišti Fakulty ekonomické. Na katedře geografie je možné studovat bakalářský obor Ekonomická a regionální geografie. Pro Fakultu pedagogickou katedra dále zajišťuje výuku některých předmětů v bakalářském studijním programu Přírodovědná studia oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání a v navazujícím studiu učitelství.

Katedra geografie se podílí na řešení vědeckých a rozvojových projektů, ve kterých mimo jiné vznikají výstupy pro praxi regionálního rozvoje. Podrobný přehled publikační činnosti uvádí osobní stránky pracovníků katedry. Spolupracujeme s geografickými pracovišti doma i v zahraničí a také s regionálními institucemi veřejné správy. Členové katedry jsou autory učebnic pro základní a střední školy. Pracoviště zajišťuje činnost Západočeské pobočky České geografické společnosti.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Docenti
doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D. dokoupil@kge.zcu.cz 3060
doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D. jezekji@kge.zcu.cz mobil 602 510 598
doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc. matuskov@kge.zcu.cz 3050, 3062
doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc. novotnam@kge.zcu.cz 3066
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Mgr. Martin KEBZA kebza@kge.zcu.cz 3068
RNDr. Jan KOPP, Ph.D. kopp@kge.zcu.cz 3065
Mgr. Martin LEPIČ mlepic@kge.zcu.cz 3063
RNDr. Jiří PREIS, Ph.D. jpreis@kge.zcu.cz 3067
Mgr. Magdalena ROUSOVÁ, M.A., Ph.D. rousovam@kge.zcu.cz mateřská dovolená
RNDr. David VOGT, Ph.D. vogtd@kge.zcu.cz 3064
Doktorandi
Ing. Roman ROZLIVKA
Ing. Veronika VOROBLJEVOVÁ

Dokumenty ke stažení a odkazy

Výstupy pro praxi
Státní závěrečné zkoušky Ekonomické a regionální geografie platné pro studenty, kteří začali studium před akademickým rokem 2015/2016
Státní závěrečné zkoušky Ekonomické a regionální geografie pro studenty studijního plánu ERG, platícího od akademického roku 2015/2016 (studenti současného třetího ročníku)
Pokyny a dokumenty k bakalářské práci
Středisko pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR)

Kontakt

  • Telefon: 377633051

Adresa: