Výzkumný tým - Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe

O nás

Výzkumný tým „Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe“ je zaměřen primárně na rozvoj financí a finančního řízení podniku, jakožto základního ekonomického pilíře podnikání, avšak odráží také nutnost zohlednit v rámci podnikového řízení nové atributy vnímání podnikového úspěchu, jako jsou například faktory sociální a environmentální. Hlavním cílem členů výzkumného týmu je postihnout nové vývojové trendy v oblasti financí, finančního řízení a udržitelného rozvoje. Daná problematika je v současné době velmi aktuálním a často diskutovaným tématem. Vedle zdůraznění ekonomických aspektů vyvstává potřeba zohlednění vlivu podniku na životní prostředí a společnost, tzn. řízení podnikového úspěchu a výkonnosti v holistickém kontextu.

Personální obsazení

Kontakt

Výzkumný tým - Finance a udržitelný rozvoj z pohledu teorie a praxe (FURPTP)

Univerzitní 22, 30614 Plzeň

Telefon: 377633025