Ing. Martin POLÍVKA

Fotografie externí doktorand katedry financí a účetnictví
 
e-mail polivkam@kfu.zcu.cz

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty