Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
 
e-mail kunesova@fek.zcu.cz
telefon  377633309 (UK-526), 377633359 (CD-206)
konzultační/úřední hodiny  Konzultační hodiny jsou z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti zrušené.
kancelář  UK-526, CD-206

Výzkumná a odborná činnost

Specializace

světová ekonomika, evropská ekonomická integrace

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty