doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.

Fotografie vedoucí katedry geografie
vyučující katedry geografie
člen vědecké rady
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
člen oborové rady
 
e-mail dokoupil@kge.zcu.cz
telefon  377633060
kancelář  UK 523

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty