Fotografie

doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.

proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Fakulty ekonomické
vyučující katedry geografie
člen vědecké rady FEK
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
člen oborové rady FEK

e-mail dokoupil@kge.zcu.cz
telefon  377633060
konzultační/úřední hodiny  Po 10:00 - 11:00, UK 523
Čt 10:00 - 11:00, UK 523
kancelář  UK 523

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty