doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc.

vedoucí katedry geografie
vyučující katedry geografie
spolupracovnice střediska pro výzkum regionálního rozvoje

e-mail matuskov@kge.zcu.cz
telefon  377633050, 3062
konzultační/úřední hodiny  Čt 12:00 - 13:30, UK 519
kancelář  UK 519

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty