doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc.

vyučující katedry geografie
spolupracovnice střediska pro výzkum regionálního rozvoje
 
e-mail matuskov@kge.zcu.cz
telefon  377633050, 3062
konzultační/úřední hodiny  telefonicky průběžně nebo po předchozí domluvě
kancelář  UK 523

Výzkumná a odborná činnost

Výzkumné projekty

Rozvojové projekty

Ostatní projekty