Studium

proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti:
  Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
jtluchor@kmo.zcu.cz

vedoucí studijního oddělení:
  Kateřina Hráchová
hrachova@fek.zcu.cz

Studium v Chebu

Fakulta ekonomická ZČU působí v Chebu od roku 1990, sídlí v budově Západočeské univerzity (ZČU) v Hradební ulici 22 blízko historického středu města. Budova je velmi kvalitně vybavena. Pro výuku se využívá velký přednáškový sál, stupňovitá posluchárna, počítačové učebny a řada menších učeben pro cvičení a semináře. Všechny výukové prostory jsou vybaveny moderní didaktickou technikou, celá budova má Wi-Fi univerzitní sítě. V budově fakulty se nachází také pobočka univerzitní knihovny spojená se studovnou, která poskytuje studentům knihovnické a informační služby včetně přístupu do zahraničních databází elektronických vědeckých zdrojů. Občerstvení v budově fakulty zajišťuje bistro a automaty. V suterénu budovy je moderní FIT centrum, které mohou studenti využívat po přihlášení do studentského sportovního klubu Akademik.

V chebské části fakulty probíhá studium bakalářských studijních oborů Management obchodních činností (prezenční forma) a Podniková ekonomika a management (prezenční a kombinovaná forma). Studijní plány jsou společné pro chebskou a plzeňskou část fakulty, pouze nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů je v chebské části fakulty menší než v plzeňské vzhledem k celkovému nižšímu počtu studentů v Chebu. Výuka všech předmětů probíhá podle sylabů, které jsou společné pro chebskou a plzeňskou část fakulty, takže obsah a rozsah předmětů a podmínky pro jejich absolvování jsou v obou částech fakulty stejné. Studenti v chebské části fakulty mohou v plné míře využívat informační systém ZČU a elektronické studijní opory (např. Courseware, e-learning a další) stejně jako studenti v plzeňské části. V budově fakulty v Chebu trvale působí studijní oddělení prezenční a kombinovanou formu studia, pracoviště kateder a Centrum celoživotního vzdělávání. Absolventi bakalářského studia v chebské části fakulty zpravidla pokračují v navazujícím magisterském studiu v plzeňské části Fakulty ekonomické ZČU nebo na ekonomických fakultách jiných vysokých škol.

Stravování studentů: Obědy pro studenty chebské části fakulty zajišťuje za dotované ceny jídelna Střední integrované školy v blízkosti fakulty.

Ubytování studentů: Část budovy fakulty v Chebu je vyhrazena pro ubytování studentů v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem, umyvadlem a ledničkou, sprchy a toalety jsou na chodbách. Wi-Fi připojení k internetu je všem studentům poskytováno zdarma. Další vybavení ubytovací části tvoří společné kuchyňky vybavené lednicí, mrazákem, elektrickým vařičem, pečící troubou a mikrovlnnou troubou; společenská místnost s televizí a velkým prostorem na volnočasové aktivity.

Aktuálně

05.06.2020
Povinný předzápis předmětů do akademického roku 2020/2021 probíhá od 8. 6. do 31. 8. 2020. Portál ZČU -> Moje studium -> Předzápis (Grafický předzápis) Důležité term...    >>>

 

Studijní oddělení

Studijní programy

Bakalářská a diplomová práce

Vybrané studijní normy

Přenos předmětů ze zahraniční mobility (uznávání předmětů splněných v zahraničí)

Sport na ZČU

E-learning

  • Vstup do e-learningu je přes portál ZČU: http://portal.zcu.cz v sekci Studium - Moje studium - E-learningové kurzy. Studenti mají přístup do e-learningových kurzů jen těch předmětů, které mají zapsané v daném akademickém roce.
  • pdf.gif Jak používat e-learning? - (Návod k e-learningovým kurzům v systému Unifor, aktualizace 2019)

Požární ochrana a bezpečnost práce na ZČU

Odkazy

Rozvrhy

Přijímací řízení

  • Podmínky přijímacího řízení do ak. roku 2020/2021 jsou zveřejněné na webové stránce pro uchazeče: www.fek.zcu.cz/uchazec 

Akce


Aktuální a připravované akce
Momentálně nejsou zadány žádné připravované akce. Uskutečněné akce naleznete v archivu.