Dokumenty a důležité odkazy ke studiu

Bakalářská a diplomová práce

Vybrané studijní normy

Tato sekce obsahuje pouze vybrané vnitřní normy FEK a ZČU důležité pro studium v aktuálním ak. roce. Všechny vnitřní normy jsou zveřejněné na úřední desce FEK zde: Úřední deska FEK 


1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZČU  (účinnost od 1. 9. 2017, ve znění ze dne 28. 6. 2021)


Směrnice děkana č. 1DS/2016 Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU  - (včetně přílohy s přihláškou ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě)


Předzápis

Přenos předmětů ze zahraniční mobility (uznávání předmětů splněných v zahraničí)

Žádost o posouzení shody zahraničního předmětu s předmětem ZČU - doporučeno použít ve fázi výběru předmětů pro zahraniční mobilitu


DOC

Žádost o přenos předmětů ze zahraniční mobility - vyplňuje se po splnění zahraničních předmětů. Do žádosti se vypisují všechny předměty, které student splnil na zahraniční mobilitě. Student žádost odevzdá na studijní oddělení, předtím vyplní předměty do portálu (Moje studium).


DOC

Sport na ZČU

Nabídka sportovních aktivit - volitelné předměty a sportovní kurzy


PDF

E-learning

Vstup do e-learningu je přes portál ZČU: http://portal.zcu.cz v sekci Studium - Moje studium - E-learningové kurzy. Studenti mají přístup do e-learningových kurzů jen těch předmětů, které mají zapsané v daném akademickém roce.


Jak používat e-learning? - (Návod k e-learningovým kurzům v systému Unifor, aktualizace 2019)


PDF

Požární ochrana a bezpečnost práce na ZČU

Odkazy

Přijímací řízení