Ekonomická geografie 1 (KGE/EG1)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 2
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty s prostorovou organizací ekonomických aktivit ve světě; představit prostorové rozmístění ekonomických aktivit, ekonomických vazeb mezi místy či ekonomických změn míst či regionů; pozornost je věnována zejména globalizačním procesům, kterými se mění ekonomická tvář krajiny. Poskytnout studentům přehled o současné podobě primárního sektoru světového hospodářství, jeho prostorovým aspektům, problémům a trendům včetně konkrétních případů agrárních politiky na příkladu Evropské unie a ČR.

Vyučující:

Prezenční studium