Gis v humánní geografii (KGE/GISHG)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Cílem předmětu naučit používat geografické informační systémy při humánně geografickém výzkumu, vytvářet a analyzovat tématické mapy, hodnotit rozmístění objektů či jevů na základě jednoduchých geostatistických metod, analyzovat horizontální strukturu na základě mapy využití ploch, při krajinných a socioekonomických analýzách aplikovat vytvořený digitální model reliéfu, metody překrývání a metody mapové algebry, provádět klasifikaci regionů na základě hodnocení atributů a vytvářet typologii regionů, analyzovat dopravní sítě a tvořit mapu dopravní dostupnosti.

Vyučující:

Prezenční studium