Ing. Jaromír KOVAŘÍK, Ph.D.

vědecký pracovník střediska projektových aktivit
 

Výzkumná a odborná činnost

Rozvojové projekty