Fotografie

Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.

Vice Dean for Academic Affairs of Faculty of Economics
Lecturer of Department of Marketing, Trade and Services
Co-worker of Centre for Regional Development Research
Co-worker of Centre of Project Activities

e-mail jtluchor@kmo.zcu.cz
telefon  377633366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
room  CD205, UK524

Courses | Curriculum Vitae | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

 • [2019-2021] TL02000423 - Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE (co-solver)
 • [2019] SVK1-2019-021 - XB-CON Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2019" (co-solver)
 • [2019-2021] TL02000373 - Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí (co-solver)
 • [2019-2020] TL02000055 - Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby (co-solver)
 • [2018-2020] TITSMMR702 - Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů (co-solver)
 • [2017] SVK1-2017-012 - Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2017" (co-solver)
 • [2017-2019] SGS-2017-013 - Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu (co-solver)
 • [2015-2016] SGS-2015-023 - Využití moderních technologií v marketingové komunikaci (co-solver)
 • [2014-2016] Visegrad Fund 31410020 - Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region (co-solver)
 • [2014-2014] SVK1-2013-017 - Trendy v podnikání 2014 - sekce pro studenty doktorských studijních programů (co-solver)
 • [2014-2014] SVK1-2014-002 - Mezinárodní vědecká konference "Příležitosti a hrozby pro současnou podnikovou ekonomiku v přeshraničním srovnání 2014" (co-solver)
 • [2014-2015] 378 - Trading-up česko-bavorského dotačního území Cíl3 – empirie a opatření (co-solver)
 • [2014-2015] TD020323 - Strategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení (co-solver)
 • [2013-2013] 21220142 - Integrated talent management -challenge and future for organisations in the Visegrad countries (co-solver)
 • [2013-2014] SGS-2013-063 - Možnosti a potenciál využití moderních technologií v maloobchodě (co-solver)
 • [2012-2013] TAČR 2012TD010228 - Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství (co-solver)
 • [2012] SVK1-2012-024 - Trendy v podnikání 2012 - sekce pro studenty doktorského studia (co-solver)
 • [2008] Marketingové aktivity v odvětví cestovního ruchu a vliv cestovního ruchu na ekonomiku
 • [2007] Analýza využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách
 • [2007-2011] WD-19-07-1 - Konkurenceschopnost malých měst v České republice (co-solver)
 • [2006-2006] Komparace podpory tělovýchovných aktivit podnikovou sférou mezi regiony Karlovarska, Bavorska a Saska (co-solver)
 • [2004-2006] WB-14-04 - Regionální management jako cesta k udržitelnému rozvoji venkovských regionů

Development projects

 • [2019-2019] VS-19-005 - Tvorba studijních materiálů pro ekonomickou geografii a management lázeňství a hotelnictví (co-solver)
 • [2019-2022] CE1324 - Creative entrepreneurship in ceramic regions – developing, educating, encouraging (CerDee)
 • [2018-2018] VS-18-040 - Zapojení studentů do vytváření obsahů odborných předmětů FEK (co-solver)
 • [2018-2020] CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726 - Ze školy odpovědně na trh práce II.
 • [2016] VS-16-051 - Rozvoj předmětů Fakulty ekonomické zapojením odborníků z praxe (co-solver)
 • [2015-2015] VS-15-015 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků FEK (co-solver)
 • [2015] VS-15-029 - Podpora praktického zaměření výuky vybraných předmětů Fakulty ekonomické (co-solver)
 • [2012-2014] CZ.1.07/2.2.00/28.0059 - Komplexní inovace bakalářského studijního programu Ekonomika a management (INEM)
 • [2009-2011] 088 - Společný semestrální kurz českých a německých studentů (co-solver)
 • [2009] FRVŠ č.1209/2009/F5 - Inovace předmětů zaměření CRHL za využití hotelového informačního systému a případových studií
 • [2009-2009] 1333/2009/F5a - E-shop pro Marketing na internetu (co-solver)
 • [2006-2007] CZ/06/A/EX/134190 - Leonardo - projekty mobility, Inovace vzdělávání a poradenství ve firmách s využitím ICT (co-solver)
 • [2006-2009] Podpora rozvoje internacionalizace
 • [2005-2007] 2004CZ050PC001, Projekt č. CZ.04.4.09/4.1.00.1/0067 - EQUAL - SUPPORT, program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let (co-solver)

Other projects

 • [2019] Zpracování mid-term evaluace realizace Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti (co-solver)
 • [2018-2019] 5115/0005/19/5115/0006/19/ (519005) - Průzkum atraktivity železničních tratí v rámci česko-bavorského a česko-saského regionu
 • [2018] Zpracování strategického dokumentu Destinační agentury Dolní Poohří na roky 2019-2022
 • [2018-2018] Průzkum profilu návštěvníka destinace Dolní Poohří (co-solver)
 • [2018-2019] 5115/0001/19 (519009) - Zpracování marketingové situační analýzy, strategického marketingového plánu a operativního marketingového (komunikačního) plánu pro rok 2019 pro produkt VA 521
 • [2017] Inovace marketingové strategie produktu efektivního vzdělávání a paměťových technik s využitím online marketingu a e-commerce ve spol. a.i.m. Agentur s.r.o.
 • [2017] Reprezentativní studie: Očekávání informací pro zájemce z regionů Horní Falc a Plzeňský kraj (co-solver)
 • [2017-2018] Smluvní výzkum - Výzkum vlivu internetového obchodování na rozvoj a ekonomiku komerčních nemovitostí (co-solver)
 • [2016] Vývoj, případně inovace dvou komplexně navržených produktů, včetně komplexní marketingové situační analýzy
 • [2016] Inovace marketingového plánu k vybraným trhům (Česká republika, Slovensko, Srbsko) na základě kvalitativní analýzy trhu (co-solver)
 • [2015] 06 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2015 (co-solver)
 • [2014] Prototyp produktu cestovního ruchu podle principu designového myšlení
 • [2014] 04 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2014 (co-solver)
 • [2014] Podnikatelský (byznys) plán pro inovativní modulární systém stavby domů (co-solver)
 • [2014] 06PUM2014 - Analýza propagačních materiálů města Plzně
 • [2012] Analýza trhu pro doporučení strategických marketingových aktivit (ve firmě NELAN spol. s r.o.)
 • [2012] Analýza trhu polygrafických služeb ve městě Plzni a blízkém okolí, včetně návrhů pro zřízení pobočky (pro firmu Polypress s.r.o.)
 • [2011] 2011-257 - LLP - Cooperation between education institutions and stakeholders (co-solver)
 • [2009] Podpora spolupráce Fakulty ekonomické ZČU a Hochschule Harz – exkurze a srovnávací studie v oblasti cestovního ruchu
 • [2006] Průzkum potřeb nových zaměstnanců v budoucím období v Karlovarském kraji
 • [2005] Vědeckovýzkumné úkoly pro město Cheb