Centrum podnikání a udržitelnosti

O nás

V Centru podnikání a udržitelnosti pomáháme rozvíjet zajímavé podnikatelské nápady na cestě za úspěchem. Zároveň rozvíjíme a šíříme i myšlenku udržitelnosti, udržitelného podnikání a společenské odpovědnosti.

Utváříme podnikatelské prostředí a komunitu na ZČU. Snažíme se myslet odpovědně a udržitelně. Podporujeme studenty, kteří mají podnikatelské ambice. Podporujeme studenty, kteří chtějí myslet a jednat odpovědně a udržitelně. Společně se vzděláváme a přinášíme si inspiraci.

Sledujeme aktuální trendy a vývoj společnosti. Chceme podporovat společensky odpovědné chování a podnikání, které by vedlo k udržitelnému sociálnímu, ekonomickému a environmentální přínosu. Naše priority jsou navázány na Cíle udržitelného rozvoje (tzv. SDGs).

Poradíme a pomůžeme. Od nápadu k realizaci. O podnikání a udržitelnosti jen neučíme, ale umožňujeme spojení s realitou!

Více na webových stránkách Centra podnikání a udržitelnosti.

Personální obsazení