Vnější vztahy FEK


proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy:
  RNDr. Jiří PREIS, Ph.D.
jpreis@kge.zcu.cz
PR koordinátorka:
  Mgr. Ivana KUTÁČOVÁ
ikutacov@fek.zcu.cz

Aktuálně

08.06.2020 <<<
Fakulta ekonomická vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů/oborů:
- Marketingové řízení (místo studia: Cheb)
- Podniková ekonomika a management (místo studia: Cheb, kombinovaná forma)
- Projektové řízení
- Geografie – Studijní obor: Ekonomická a regionální geografie

Navazujících magisterských studijních programů:
- Systémové inženýrství a informatika - Studijní obor: Informační management
- Projektové a procesní řízení
- Ekonomická a regionální geografie

Přihlásit se můžete do 31. 7. 2020.
Podrobnosti o přijímacím řízení naleznete zde.

15.06.2020
Srdečně Vás zveme na 7. ročník mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání. Konference se uskuteční ve dnech 12. a 13. listopadu 2020 v Plzni v konferenčních pros...    >>>

12.06.2020
Západočeská pobočka České geografické společnosti (ČGS) ve spolupráci s katedrou geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni pořádá Výroční konferenci České ge...    >>>

10.03.2020
Aktualizováno dne 10.7.2020, 09:00 -----10. 7. 2020----- Aktuálně jsou zrušena všechna fakultní nařízení týkající se opatření týkající se koronaviru. V platnosti zůstáv...    >>>

 

Zahraniční studijní pobyty

Přenos předmětů ze zahraniční mobility (tzv. uznávání předmětů)

Projekt DVOJÍ DIPLOM - studium v Německu

Bloomberg Assesment Test (BAT)

Informace o vnějších vztazích na ZČU

Kariéra

Média o nás

Stipendijní pobyty

Ostatní

Akce


Aktuální a připravované akce
Momentálně nejsou zadány žádné připravované akce. Uskutečněné akce naleznete v archivu.