Vnější vztahy FEK


proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy:
  RNDr. Jiří PREIS Ph.D.
jpreis@kge.zcu.cz
PR koordinátorka:
  Mgr. Ivana KUTÁČOVÁ
ikutacov@fek.zcu.cz

Aktuálně

10.03.2020 <<<
Aktualizováno dne 25.3.2020, 17:30:

Bylo vydáno Rozhodnutí děkanky FEK ZČU č. 1DR/2020, které upravuje termíny a způsob odevzdání kvalifikačních prací, zadávání témat kvalifikačních prací, zasílání podkladů spojených s příjímacím řízením a oběh dokumentů.
Pro aktuální informace sledujte stránky FEK a specializovanou webovou stránku ZČU – www.zcu.cz/covid19. Na webové stránce ZČU jsou k dispozici odkazy na rozhodnutí pana rektora, a především odpovědi na nejčastější otázky, které jsou aktualizovány dle vývoje situace.

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 se od středy 11. 3. 2020 až do odvolání zakazuje osobní přítomnost studentů na studiu na ZČU. Platí pro prezenční i kombinovanou formu.

Opatření se týká přednášek, cvičení, seminářů, zkouškových termínů i konzultačních hodin.

Výuka bude dočasně probíhat v náhradním režimu dle pokynů jednotlivých vyučujících (viz Courseware ZČU a e-learningové systémy Unifor a Moodle). Konzultace budou probíhat dálkově (např. e-mail, telefon).

Informace o provozu studijního oddělení naleznete v samostatné aktualitě.

Níže naleznete Rozhodnutí rektora č. 17R/2020, které se týká situace na kolejích - výše "kolejného".
pdf.gif17R-2020-VII. Docasna-mimoradna-krizova-opatreni-kolejne.pdf

25.03.2020
Přestože se v současné době může tato výzva zdát neaktuální, my věříme, že se nouzová situace v souvislosti s šířením COVID-19 zlepší a my budeme moci našim studentům opět zpr...    >>>

10.02.2020
9. ročník letní školy HOMO ECONOMICUS se uskuteční v termínu 13. - 17.7.2020. Tentokrát jej zaměříme na zelenou ekonomiku a na to, jak se chovat šetrně k přírodě. Uzávěrka...    >>>

 

Zahraniční studijní pobyty

Přenos předmětů ze zahraniční mobility (tzv. uznávání předmětů)

Projekt DVOJÍ DIPLOM - studium v Německu

Bloomberg Assesment Test (BAT)

Informace o vnějších vztazích na ZČU

Kariéra

Média o nás

Stipendijní pobyty

Ostatní

Akce


Aktuální a připravované akce
Momentálně nejsou zadány žádné připravované akce. Uskutečněné akce naleznete v archivu.