Socioekonomický atlas Plzeňského kraje – 2. část

Textová část

Digitální atlas socioekonomických aktivit Plzeňského kraje (2. část) - textová část

Mapová část

 1. Počet ekonomických subjektů (právnických osob) na 1 obyvatele v roce 2012
 2. Počet ekonomických subjektů (fyzických osob) na 1 obyvatele v roce 2012
 3. Podíl zaměstnanosti v oboru informační technologie v Plzeňském kraji v roce 2014
 4. Migrační obrat v Plzeňském kraji v období 2002 až 2013
 5. Migrační saldo v Plzeňském kraji v období 2002 až 2013
 6. Přirozený přírůstek – úbytek v Plzeňském kraji v období 2002 až 2013
 7. Podíl zaměstnanosti v primárním sektoru v Plzeňském kraji v roce 2011
 8. Podíl zaměstnanosti v průmyslu v Plzeňském kraji v roce 2011
 9. Podíl zaměstnanosti v sekundárním sektoru v Plzeňském kraji v roce 2011
 10. Podíl zaměstnanosti v terciárním sektoru v Plzeňském kraji v roce 2011
 11. Podíl středoškolsky vzdělaných obyvatel v Plzeňském kraji v roce 2011
 12. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v Plzeňském kraji v roce 2011
 13. Socioekonomické typy obcí Plzeňského kraje 2011
 14. Index změny počtu obyvatel 2011/2001 v okresech Karlovarského a Plzeňského kraje a v bavorských regionech Oberfranken, Oberpfalz a Niederbayern
 15. Index změny ekonomických subjektů 2012/2001 v okresech Karlovarského a Plzeňského kraje a v bavorských regionech Oberfranken, Oberpfalz a Niederbayern
 16. Index změny nezaměstnanosti 2013/2005 v okresech Karlovarského a Plzeňského kraje a v bavorských regionech Oberfranken, Oberpfalz a Niederbayern
 17. Index změny počtu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva 2011/2001 v okresech Karlovarského a Plzeňského kraje a v bavorských regionech Oberfranken, Oberpfalz a Niederbayern
 18. Index změny zaměstnaných v primárním sektoru 2011/2001 v okresech Karlovarského a Plzeňského kraje a v bavorských regionech Oberfranken, Oberpfalz a Niederbayern
 19. Index změny zaměstnaných v terciárním sektoru 2011/2001 v okresech Karlovarského a Plzeňského kraje a v bavorských regionech Oberfranken, Oberpfalz a Niederbayern
Citace: MATUŠKOVÁ, Alena, NOVOTNÁ, Marie. Socioekonomický atlas Plzeňského kraje – 2. část. [online]. 1.vydání. Plzeň: Katedra geografie FEK ZČU v Plzni, 2014, Dostupné z: http://www.fek.zcu.cz/kge.