Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:CEZ J18/98: 3113 0001
Období řešení:2005

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Výzkumný záměr Fakulty podnikohospodářské VŠE; výstup - publikace Kislingerová, E., Nový, I. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. Praha: C.H. BECK 2005 (členka řešitelského týmu)