Terénní praxe z humánní geografie (KGE/HGP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 5+ 0
Semestr: LS
Garant: 'RNDr. Jiří Preis, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Cílem terénní praxe je umožnit studentům praktické ověření poznatků z humánní geografie v terénu.

Vyučující:

Prezenční studium