Exkurze z krajinného managementu (KGE/EXKM)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 5+ 0
Semestr: LS
Garant: 'RNDr. Jan Kopp, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Prezentovat vybrané příklady z praxe oborů územního a krajinného plánování, vodního a lesního hospodářství, zemědělství, těžby nerostných surovin, průmyslu, energetiky, cestovního ruchu, rekultivace území, ochrany přírody a krajiny. Naučit navrhovat opatření v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Vyučující:

Prezenční studium