Úvod do studia geografie (KGE/UGE)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'RNDr. Jan Kopp, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout studentům úvodní a základní informace o studiu geografie na ZČU v Plzni; vysvětlit metody rešeše, anotace a bibliografických záznamů; naučit studenty správně citovat a odkazovat na použitou literaturu; seznámit je se základními geografickými metodami výzkumu, jazykem geografie a jeho postavením v systému vědních disciplín; charakterizovat základní etapy geografického poznávání a dějin geografie.


Vyučující:

Prezenční studium