Historická geografie (KGE/HIGE)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Uvést studenty do geografického výzkumu lokality či regionu a geografických změn během časového období. Důraz je kladen zejména na objasnění historických kořenů současného stavu geografické organizace společnosti v území.

Vyučující:

Prezenční studium