Geografie malé oblasti (KGE/GMOB)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty: KGE/GMO
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s geografickou analýzou přírodního i socioekonomického prostředí malé oblasti (obce nebo mikroregionu).

Vyučující:

Prezenční studium