Geografie Plzeňského kraje (KGE/GPK)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Poskytnout základní geografické informace o Plzeňském kraji, vysvětlit na příkladech hlavní geografické zákonitosti a složité vazby mezi jeho přírodní a společenskou sférou. Zhodnotit prírodní a aktuální socioekonomické procesy z pohledu geografického potecniálu, rizik, regionálního rozvoje oblasti.

Vyučující:

Prezenční studium