Samostatná terénní praxe 4 (KGE/SRGV4)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 0+ 10
Semestr: ZS
Garant: 'RNDr. Jiří Preis, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Cíl předmětu je vytvořit studentovi platformu pro samostatnou tvůrčí činnost (shromažďování, třídění a analyzování dat). Student je zároveň zapojen do některých výzkumných projektů na KGE.


Vyučující:

Prezenční studium