Geografie zdraví (KGE/GZ)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 0+ 1
Semestr: ZS
Garant: 'RNDr. Jiří Preis, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s konkrétními vazbami mezi geografickým prostředím a zdravotním stavem populace a nastínit souvislosti mezi geografickým prostředím a šířením (či naopak nešířením) infekčních i neinfekčních nemocí.

Vyučující:

Prezenční studium