Úvod do studia geografie (KGE/UG)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'RNDr. Jiří Preis, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům úvodní a základní informace o studiu geografie na KGE ZČU v Plzni. Studenti se seznámí s metodami rešeše, anotace a bibliografických záznamů. Naučí se správně citovat a odkazovat na použitou literaturua a prameny a uvedenou činnost prakticky zvládnou. Seznámí se se základními geografickými metodami výzkumu, jazykem geografie a jeho postavením v systému vědních disciplín. Osvojí si základní etapy geografického poznávání a dějin geografie.


Vyučující:

Prezenční studium