Politická a kulturní geografie (KGE/PKG)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: ZS
Garant: 'RNDr. Jiří Preis, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Představit studentům současný stav politického, ekonomicko-geografického a kulturního rozdělení světa, zasazený do historických souvislostí. Nastínit studentům hlavní myšlenky světové geopolitiky.


Vyučující:

Prezenční studium