Geografie světadílů a oceánů 1 (KGE/GSO1)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: LS
Garant: 'RNDr. Jiří Preis, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty: KGE/RGSZ, KGE/VRS1
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Uvést studenty do problematiky regionální geografie Asie a obou Amerik.

Představit studentům ekonomicko-geografická, politická a kulturní specifika makroregionů na daných kontinentech, zasazená do souvislostí s historií i současným vývojem.

Vyučující:

Prezenční studium