Vybrané regiony světa 1 (KGE/VRS1)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: ZS
Garant: 'RNDr. Jiří Preis, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Uvést studenty do problematiky vybraných regionů Asie a Ameriky se zřetelem k historickým vazbám a globálním souvislostem a představit studentům dané makroregiony na příkladu modelových států.

Vyučující:

Prezenční studium