Globální problémy lidstva (KGE/GPL)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 0+ 1
Semestr: LS
Garant: 'RNDr. Jiří Preis, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s konkrétními výzvami soudobého globalizovaného světa. Dalším cílem je dávat podněty k diskusi o současných problémech a hledání odpovědí, jak se podílet na jejich řešení.

Vyučující:

Prezenční studium