Humánní geografie 2 (KGE/HMG2)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 2
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Umožnit studentům porozumět prostorovému rozmístění světové zemědělské a průmyslové produkce, jež je ovlivňována měnícími se fyzickogeografickými, sociálními a ekonomickými faktory, stejně tak i globalizačními procesy. Pozornost bude věnována změnám prostorových modelů těchto aktivit v čase.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)