Humánní geografie 3 (KGE/HMG3)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 2
Semestr: LS
Garant: 'Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Vysvětlit studentům důležitost dopravy z lokální i globální perspektivy. Vysvětlit vztahy mezi dopravou a geografií, diskutovat historický vývoj dopravy, představit hlavní druhy dopravy a jejich uzly a trasy a mezinárodní a městský dopravní systém. Seznámit studenty s geografií služeb, zejména pak geografií cestovního ruchu.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)