Regionální politika a regionální rozvoj (KGE/RPRZ)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 0+ 2
Semestr: LS
Garant: 'Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Představit principy regionální politiky v různých hierarchických úrovních - evropská, národní, regionální. Vysvětlit kritéria regionálního rozvoje s přihlédnutím k různým teoriím regionálního rozvoje a dopady regionální politiky na regionální rozvoj českých regionů.


Vyučující:

Prezenční studium