Samostatná terénní praxe (KGE/SRGV1)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 0+ 10
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Umožnit studentům účast na terénní praxi podle možností katedry geografie (počty studentů, obsazenost nabízených možností, termínová kolize apod.), utvořit základní přehled o práci v terénu a používaných metodách výzkumu, šetření apod. Student získává potřebné informace, znalosti a dovednosti, metodické postupy potřebné pro jeho osobní výzkumy či šetření.

Vyučující:

Prezenční studium