Sociální a správní geografie (KGE/SSG)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Vybavit studenty základními znalostmi ze socioekonomické a správní geografie České republiky a geografickými základy regionalistiky. Poskytnout základní poznatky o zdrojích informací, principech a metodách hodnocení regionální diferenciace přírodních, sociálních, ekonomických a správních jevů v ČR a jejich praktické aplikovatelnosti.

Vyučující:

Prezenční studium