Teorie a metodologie geografie (KGE/TRG)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty s vývojem geografického myšlení, se zařazením oboru geografie mezi vědní discipliny, vysvětlit současné přístupy ke zkoumání geografické reality, charakterizovat základní principy vědecké geografické práce a seznámit s jednotlivými skupinami metod výzkumu.

Vyučující:

Prezenční studium