doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.

Fotografie
místopředsedkyně Akademického senátu FEK
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
členka vědecké rady
členka Akademického senátu FEK
členka oborové rady
spolupracovnice střediska projektových aktivit
 
e-mail egerova@fek.zcu.cz
telefon  377633607 (Plzeň), 3664 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  St 9:00 - 10:00, UK 415, Pozor změna! Dne 17. 4. proběhnou konzultace v čase mezi 8:30 - 9:30.
kancelář  UK-415, CD-316

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

ADHRN Human resource management
DRLZN Řízení lidských zdrojů
MAD Manažerské dovednosti
MANG Management
PSM Personální management
SOMAD Sociální a manaž. dovednostíUpdate cookies preferences