doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry financí a účetnictví
 
e-mail hinke@fek.zcu.cz
telefon  377633210
konzultační/úřední hodiny  Čt 13:40 - 14:40, UK 506, Konzultační hodiny platí celý ZS ak. roku 2023/2024 s výjimkou 9. 11. 2023. Dále je možné konzultovat on-line prostřednictvím Google Meet nebo MS Teams, ale vždy po předchozí domluvě e-mailem.
kancelář  UK506

Odborný životopis

Vzdělání

2006 Dokončení doktorského studijního programu, získání akademického titulu Ph.D.
2004 ACCA ve spolupráci s PRICE WATERHOUSE COOPERS, Zkouška odborné způsobilosti IAS/IFRS
2004 VŠE v Praze, Provozně ekonomická fakulta - ČZU v Praze,, státní rigorózní zkouška, závěrečná zkouška doktorského studia
2002-dosud Česká zemědělská univerzita v Praze; Doktorské studium Katedra obchodu a financí, Studijní obor : Podniková a odvětvová ekonomika; Téma disertační práce : Oceňování biologických aktiv
2000-2002 Česká zemědělská univerzita v Praze; Katedra pedagogiky; Kombinované studium učitelství odborných předmětů
1998-1999 Státní jazyková škola Plzeň, Specializace : Německý jazyk, Anglický jazyk
1997-2002 ČZU v Praze; Provozně ekonomická fakulta; Studijní obor : Provoz a ekonomika, Specializace : Koridor - Účetnictví a finance; Koridor - Právní úprava podnikání; Diplomová práce na téma: Analýza finančního leasingu z pohledu účetního a daňového
1993-1997 Střední zemědělská škola Hořovice; Studijní obor : Ekonomika zemědělství a výživy; Specializace : Podnikání a služby, Studijní obor : Ekonomika zemědělství a výživy; Specializace : Podnikání a služby

Odborná praxe

2004-dosud KEU EF ZČU v Plzni, výuka předmětů: Účetnictví IV., Účetnictví II., Účetnictví I.; Vedoucí diplomových a bakalářských prací
2003 PEF Cheb, výuka předmětu: Evropské účetní standardy
2003-2004 Střední umělecko - průmyslová škola, Praha Žižkov, výuka předmětu Ekonomika a podnikání
2003 Školení pracovníků MZe o změnách v účetnictví
2002-dosud PEF ČZU v Praze, výuka předmětů Účetnictví pro podnikatele II., Účetní závěrka, Finanční účetnictví podle Mezinárodních účetních standardů; Vedoucí diplomových a bakalářských prací
2002-2003 Střední odborná škola Hořovice, výuka ekonomiky a účetnictví
2002-2003 Střední zahradnická škola, Praha 4 - Krč, výuka účetnictví
1997-1998 Příkosická zemědělská, a.s., výkon administrativních prací
1995-1996 Velkoobchod s hutním materiálem Rosso, a.s., výkon administrativních prací