doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry financí a účetnictví
 
e-mail hinke@kfu.zcu.cz
telefon  377633210
konzultační/úřední hodiny  UK 506/Google Meet, Ve zkouškovém období LS ak. roku 2021/2022 jsou konzultační hodiny stanovovány individuálně po předchozí domluvě po e-mailu.
kancelář  UK506

Publikace

Monografické publikace
 • Dvořáková, L.; Vacek, J.; Hinke, J.; Taušl Procházková, P.; Černá, M.; Hejduková, P.; Vallišová, L.; Caha, Z.; Horák, J.; Machová, V.; Rain, T.; Hořický, M.; Janeček, P.; Petrtyl, J.; Písař, P.; Brabcová, J.; Machová, K. Adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021. 271s. ISBN 978-80-7380-855-6.
 • Hinke, J.; Bárková, D. Účetnictví 1: Aplikace principů a technik. 3. vyd. Praha : Grada publishing, 2017. 144s. ISBN 978-80-271-0331-7.
 • Hinke, J.; Šimonová, L. Selected Aspects of Financial Planning. Plzeň : NAVA Plzeň, 2015. 91s. ISBN 978-80-7211-484-9.
 • Stárová, M.; Hinke, J.; Čermáková, H.; Lorinczová, E.; Valder, A.; Kuchařová, I.; Štáfek, P. ASYMETRIES IN ACCOUNTING INFORMATION. Praha : Powerprint Praha, 2014. 174s. ISBN 978-80-87994-10-8.
 • Hinke, J. IAS/IFRS a hodnocení výkonnosti podniku. Praha : Alfa Nakladatelství, 2013. 100s. ISBN 978-80-87197-64-6.
 • Hinke, J. Implementace IAS 41 do účetního výkaznictví podniků České republiky. Plzeň : NAVA, 2013. 115s. ISBN 978-80-7211-456-6.
 • Hinke, J. IAS/IFRS a vykázání finanční pozice podniku. Praha : Alfa Nakladatelství, Praha, 2013. 142s. ISBN 978-80-87197-65-3.
 • Hinke, J.; Bárková, D. Účetnictví 2: Pokročilé aplikace. Praha : Grada Publishing, 2010. 231s. ISBN 978-80-247-3516-0.
 • Hinke, J. Účetní systém IAS/IFRS. Praha : Kernberg Publishing, 2007. 190s. ISBN 978-80-903962-2-7.
 • Hinke, J. Účetnictví podle IAS/IFRS. 2. aktualizované vydání. vyd. Praha : Kernberg Publishing, 2007. ISBN 978-80-903962-1-0.
 • Hinke, J. Účetnictví podle IFRS. Praha : Alfa Publishing, 2006. 175s. ISBN 80-86851-49-4.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Benešová, I.; Smutka, L.; Hinke, J.; Laputková, A. COMPETITIVENESS OF MUTUAL AGRARIAN FOREIGN TRADE OF THE POST-SOVIET COUNTRIES. E a M: Ekonomie a Management, 2020, roč.23. č.3, s.49-66, ISSN 1212-3609.
 • Beyer, D.; Hinke, J. European benchmarking of determinants of profitability for companies with accrual accounting in the agricultural sector. Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika, 2020, roč.66. č.11, s.477-488, ISSN 0139-570X.
 • Moravec, L.; Rohan, J.; Hinke, J. Estimation of International Tax Planning Impact on Corporate Tax Gap in Czech Republic. E+M Ekonomie a management, 2019, roč.22. č.1, s.157-171, ISSN 1212-3609.
 • Hinke, J. Charakteristika sektoru znalostně náročných služeb České republiky. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.2, s.29-38, ISSN 1805-0603.
 • Kašparová, K.; Svoboda, R.; Severová, L.; Hinke, J. Evaluation of the performance of Czech agriculture. Indian Journal Of Agricultural Research, 2019, roč.53. č.5, s.522-528, ISSN 0367-8245.
 • Vallišová, L.; Černá, M.; Hinke, J. bez titulu. 2018.
 • Vallišová, L.; Černá, M.; Hinke, J. Implementation of sustainability aspects in the financial reporting system: an environmental accounting standard. Economic Annals-ХХI, 2018, roč.173. č. 9-10, s.55-59, ISSN 1728-6220.
 • Smutka, L.; Hinke, J.; Pulkrábek, J. Vývoj a současný stav cukrovarnictví v oblasti Austrálie a Oceánie. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč.134. č.12, s.415-419, ISSN 1210-3306.
 • Smutka, L.; Hinke, J.; Pulkrábek, J.; Zielińska-Chmielewska, A. Produkce cukru a distribuce produkčních kapacit v Severní Americe. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč.134. č.1, s.32-37, ISSN 1210-3306.
 • Beyer, D.; Hinke, J. SECTORAL ANALYSIS OF THE DIFFERENCES IN PROFITABILITY OF CZECH AND GERMAN BUSINESS VENTURES - AN EMPIRICAL BENCHMARK STUDY. E+M Ekonomie a management, 2018, roč.21. č.1, s.127-143, ISSN 1212-3609.
 • Hinke, J.; Smutka, L.; Pulkrábek, J. Vybrané aspekty trhu s cukrem v africkém regionu. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč.134. č.9-10, s.332-337, ISSN 1210-3306.
 • Hruška, Z.; Hinke, J. Price policy of accommodation services as an important part of revenue management in the central Šumava mountains. Geografický časopis, 2018, roč.70. č.4, s.335-349, ISSN 0016-7193.
 • Moravec, L.; Hinke, J.; Kaňka, S. Stanovení mezery DPH - případ České republiky. Politická ekonomie, 2018, roč.66. č.4, s.450-472, ISSN 0032-3233.
 • Hruška, Z.; Hinke, J.; Mičudová, K. Methods to Efficiently Achieve High-Quality Teaching of Accounting at the University - A Teaching Innovation Evaluation. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2018, roč.17. č.1, s.113-124, ISSN 2146-7242.
 • Smutka, L.; Hinke, J.; Pulkrábek, J. Specifika produkce cukru v asijském regionu. Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, roč.133. č.11, s.360-365, ISSN 1210-3306.
 • Hruška, Z.; Hinke, J. Komparace výuky finančního účetnictví v sekundárním a terciálním sektoru vzdělávání. Media4u Magazine, 2016, roč.13. č.3, s.24-30, ISSN 1214-9187.
 • Hruška, Z.; Hinke, J.; Ježková, M. Role kvality v podnikovém řízení. Acta academica karviniensia, 2016, roč.16. č.1, s.44-56, ISSN 1212-415X.
 • Hinke, J.; Hruška, Z. NOVÉ TRENDY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ V KONTEXTU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Trendy v podnikání, 2015, roč.2015. č.4/2015, s.40-48, ISSN 1805-0603.
 • Hinke, J.; Svoboda, R. Evaluace přínosu studijních opor ve výuce finančního účetnictví na vysokých školách. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.4, s.93-96, ISSN 1214-9187.
 • Hinke, J.; Svoboda, R. Analýza potřeb uživatelů účetních výkazů v ČR. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.2, s.73-77, ISSN 1214-9187.
 • Hinke, J.; Stárová, M. Application Possibilities and Consequences of Biological Assets and Agricultural Produce Reporting in Accordance with IFRS Principles in the Czech Republic. Agris On-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč.5. č.4, s.77-89, ISSN 1804-1930.
 • Hinke, J.; Svoboda, R. Andragogická didaktika ve výuce finančního účetnictví na vysokých školách. Media4u Magazine, 2012, roč.9. č.4, s.24-28, ISSN 1214-9187.
 • Hinke, J.; Hrdý, M. Vypovídací schopnosti výkazů finančního účetnictví u malých a středních podniků v ČR a jejich možná zlepšení s využitím dotazníkového šetření. Český finanční a účetní časopis, 2012, roč.7. č.3, s.71-80, ISSN 1802-2200.
 • Hinke, J.; Zborková, J. POJETÍ VÝUKY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ NA FEK ZČU V PLZNI. Media4u Magazine, 2012, roč.9. č.3, s.35-39, ISSN 1214-9187.
 • Hinke, J.; Svoboda, R. Nové požadavky praxe na znalosti účetnictví u absolventů vysokých škol ekonomického zaměření. Media4u Magazine, 2012, roč.9. č.3, s.43-47, ISSN 1214-9187.
 • Hinke, J.; Zborková, J. Přínos IFRS for SME pro efektivní řízení podniku. Trendy v podnikání, 2012, roč.2. č.4, s.43-46, ISSN 1805-0603.
 • Hinke, J.; Šrédl, K. Média jako didaktické prostředky procesu vzdělávání na vysokých školách ekonomického zaměření. Media4u Magazine, 2012, roč.9. č.X3, s.10-14, ISSN 1214-9187.
 • Šrédl, K.; Hinke, J. Vztah teorie a praxe v procesu vysokoškolské výuky finančního účetnictví. Media4u Magazine, 2012, roč.9. č.4, s.19-23, ISSN 1214-9187.
 • Hinke, J.; Plachá, D.; Hrdý, M. Výzkum v oblasti IAS/IFRS - komparace řešení účetního systému IAS/IFRS s účetním systémem podle právních předpisů ČR. Český finanční a účetní časopis, 2007, roč.2. č.4, s.36-52, ISSN 1802-2200.
 • Hinke, J. Novinky v mezinárodním účetnictví týkající se IFRS - Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 2005, roč.6. č.6, s.16-21, ISSN 1212-9453.
 • Hinke, J. Účetnictví soukromých zemědělců po vstupu České republiky do Evropské unie. Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 2005, roč.6. č.5, s.2-5, ISSN 1212-9453.
 • Hinke, J. Zásoby podle mezinárodních účetních standardů. Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 2004, roč.6. č.11, s.2-6, ISSN 1212-9453.
 • Hinke, J. Řešení leasingu podle mezinárodních účetních standardů. Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 2004, roč.6. č.8, s.23-28, ISSN 1212-9453.
 • Hinke, J. Klasifikace biologických aktiv. Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 2004, roč.6. č.7, s.27-29, ISSN 1212-9453.
 • Hinke, J. Mezinárodní účetní standard č. 41 - Zemědělství - praktický příklad oceňování a účtování biologických aktiv. Účetnictví, daně a právo v zemědělství, 2004, roč.6. č.7, s.29-31, ISSN 1212-9453.
Statě ve sborníku
 • Komorousová, V.; Hinke, J. Efficiency Comparison of Municipal Public Transport in the Selected Cities of the Czech Republic. In HRADEC ECONOMIC DAYS. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2021, s.328-337. ISBN 2464-6059978-80-7435-822-7.
 • Komorousová, V.; Hinke, J. KOMPARACE VYBRANÝCH ENTIT DOPRAVY ČR JAKO PŘEDPOKLADU BUDOVÁNÍ INTELIGENTNÍCH SÍTÍ PRO PRŮMYSL 4.0 A SPOLEČNOST 4.0. In TRENDY V PODNIKÁNÍ 2020 sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-9. ISBN 978-80-261-0971-6.
 • Komorousová, V.; Hinke, J. Sustainability of passenger transport as a precondition for fulfilling the 4.0 company concept - analysis of trends in the Czech Republic. In Innovative Economic Symposium 2020 - Stable Development in Unstable World. 2020. ISBN 978-2-7598-9113-9.
 • Hinke, J.; Vokoun, M.; Černá, M.; Dvořáková, L.; Caha, Z. Typology of Knowledge-intensive Services for the Purposes of Adaptation to the Conditions of Society 4.0 - Case Study of the Czech Republic. In EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020. NORRISTOWN, Pennsylvania : INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION, 2019, s.1887-1898. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 • Vallišová, L.; Černá, M.; Hruška, Z.; Hinke, J. Attitude of Non Listed Companies to Financial Reporting in Accordance with IAS/IFRS - Evidence from the Czech Republic. In EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020. Norristown, Pennsylvania : INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION-IBIMA, 2019, s.3214-3225. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 • Hruška, Z.; Hinke, J.; Černá, M.; Vallišová, L. Impacts of the Electronic Records of Sales (ERS) Introduction to the Small and Medium-sized Enterprises in the Czech Republic. In EDUCATION EXCELLENCE AND INNOVATION MANAGEMENT THROUGH VISION 2020. NORRISTOWN, Pennsylvania : INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOCIATION-IBIMA, 2019, s.2593-2602. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 • Moravec, L.; Hinke, J.; Kukalová, G.; Tichá, Z. Effects of financial accounting harmonization on agribusiness. In PROCEEDINGS OF THE 15TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Brno, Czech Republic : Masarykova univerzita, 2018, s.436-444. ISBN 978-80-210-8980-8.
 • Černá, M.; Hinke, J.; Zborková, J. Research of Non-financial Reporting Importance And It's Meaning for Business Management. In Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Italy : International Business Information Management Association, 2018, s.3058-3069. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J.; Gezo, M. Benefits and Weaknesses of External Audit of the Financial Statements Prepared by the Czech Small Business Units. In Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milano, Italy : BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 34 E GERMANTOWN PIKE, NO. 327, NORRISTOWN, PA 19401 USA, 2018, s.3070-3080. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 • Moravec, L.; Hinke, J.; Kukalová, G.; Myslivcová, J. VAT CONTROL STATEMENT GLOBAL EFFECTS: CZECH REPUBLIC CASE STUDY IN RELATIVE COMPARISON TO SLOVAKIA. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. ZILINA, 010 01, SLOVAKIA : UNIVERZITY ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, 2018, s.1724-1731. ISBN 978-80-8154-249-7.
 • Hinke, J.; Veselá, M. Použití reálné hodnoty u nefinančních aktiv. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.417-426. ISBN 978-80-225-4422-1.
 • Hinke, J.; Valtová, M. Trendy v globálních účetních systémech. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. Žilina, Slovakia : UNIVERSITY OF ZILINA, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics., 2017, s.669-676. ISBN 978-80-8154-212-1.
 • Hinke, J.; Šugarová, K.; Černá, M. COMPARISON OF ACCOUNTING FOR PROVISIONS IN ACCORDANCE WITH THE CZECH LEGISLATION, GERMAN LEGISLATION AND IAS/IFRS. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft fur Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2017, s.45-54. ISBN 978-3-86367-051-1.
 • Hinke, J.; Filla, M. Finanční audit - přínosy a újmy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2016, s.325-334. ISBN 978-80-225-4245-6.
 • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J. Social and Economic Aspects of the Limited Availability of Preschool Education in the Czech Republic. In Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam : International Business Information Management Association, 2015, s.1490-1503. ISBN 978-0-9860419-4-5.
 • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J. Trends and Management of Private Preschool Education in Conditions of the Czech Republic. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.1024-1032. ISBN 978-0-9860419-2-1.
 • Hinke, J.; Zborková, J. Comparison of Approaches to Financial Reporting of Non-current Assets According to the IFRS for SMEs and IAS/IFRS.. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2014, s.696-703. ISBN 1877-7058neuvedeno.
 • Hinke, J.; Svoboda, R. Evaluation of Study Supports Used in Teaching Financial Accounting. In Efficiency and Responsibility in Education 2014. Prague : Czech University of Life Sciences, Faculty of Economics and Management, 2014, s.214-221. ISBN 978-80-213-2468-8.
 • Hinke, J.; Stárová, M. The Fair Value Model for the Measurement of Biological Assets and Agricultural Produce in the Czech Republic. In Enterprise and Competitive Environment, 17th Annual International Conference, Procedia Economics and Finance. Brno : Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, 2014, s.213-220. ISBN 2212-5671neuvedeno.
 • Hinke, J.; Černá, M.; Zborková, J. The Methodology of Sustainable Business Performance Indicators Determination. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Develpment, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.1033-1047. ISBN 978-0-9860419-2-1.
 • Hinke, J.; Zborková, J. Účetní výkaznictví environmentálních a sociálních aspektů v podnikové praxi. In Vývojové trendy v zemědělství. Praha : Czech University of Life Sci Prague, Fac Econ & Management, 2013, s.403-414. ISBN 978-80-213-2419-0.
 • Hinke, J.; Čermáková, H. Uživatelé účetní závěrky malých a středních podniků. In Obchod a finance. Praha : ČZU, 2013, s.58-63. ISBN 978-80-213-2383-4.
 • Hinke, J.; Zborková, J. A Conversion of Regulatory Reports for Internal Users. In Proceedings of the 22nd International Business Information Management Association. Neuveden : International Business Information Management Association, 2013, s.531-541. ISBN 978-0-9860419-1-4.
 • Zborková, J.; Hinke, J. Přínos IFRS for SME pro efektivní řízení podniku. 2012.
 • Hinke, J.; Zborková, J. Nové trendy ve vzdělávacím procesu finančního účetnictví na FEK ZČU v Plzni. In Nové požadavky na účetní výkazy v České republice. Praha : Oeconomica, 2012, s.38-42. ISBN 978-80-245-1904-3.
 • Zborková, J.; Hinke, J. Analysis of the Current Harmonization Process for Financial Reporting Standards in the European Union and its Progress. In The 17th International Business Information Management Association Conference. Milan : International Business Information Management Association, 2011, s.1895-1903. ISBN 978-0-9821489-6-9.
 • Hinke, J. EVOLUTION TRENDS IN FINANCE ACCOUNTING IN THE EUROPEAN UNION. In New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison. Chemnitz : Verlag der Gesellschaft fur Unternehmendsrechnung und Controlling m.b.H., 2011, s.47-54. ISBN 978-3-86367-007-8.
 • Hinke, J.; Procházková, J. Účetní výkaznictví malých a středních podniků včera, dnes a zítra. In Vzdělání a ekonomika jako hlavní determinanty hospodářského růstu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. s.114-119. ISBN 978-807043788-9.
 • Hinke, J.; Procházková, J. IFRS pro malé a střední podniky. In Vzdělání a ekonomika jako hlavní determinanty hospodářského růstu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. s.200-206. ISBN 978-807043788-9.
 • Hinke, J.; Hrdý, M. Research in the field of IAS/IFRS - a comparison of the IAS/IFRS accounting system with the accounting system based on the Czech Republic legislation. In Global Conference on Business and Finance Proceedings. San Jose, Costa Rica : The Institute for Business and Finance Research, 2009, roč.4. č.2, s.46-59, ISBN 1931-0285.
 • Hinke, J. Mezinárodní účetnictví a jeho vliv na konkurenceschopnost českých podniků. In Regio 2005. 1. sv., Sekce "Malé a střední podniky" a "Regionální rozvoj". V Plzni : Západočeská univerzita, 2005. s.101-110. ISBN 80-70-43-432-5.
 • Hinke, J. Oceňování biologických aktiv a zemědělské produkce. In Sborník z doktorského semináře. Praha : ČZU v Praze, 2005. s.459-464. ISBN 80-213-1314-5.
 • Hinke, J. Převod účetní závěrky zemědělských podniků a zobrazení hospodářských operací podle IAS 41. In Znalostní ekonomika. Praha : ČZU v Praze, 2005. s.186-191. ISBN 80-213-1372-2.
 • Hinke, J. Problematika oceňování biologických aktiv a zemědělské produkce. In Firma a konkurenční prostředí 2005. Svazek odborných sdělení I.. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. s.100-108. ISBN 80-7302-103-X.
 • Hinke, J. Vliv mezinárodního účetního standardu č. 17 - leasingy v konkurenčním prostředí. In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. s.21-24. ISBN 80-7302-077-7.
 • Hinke, J. Účetnictví soukromých zemědělců po vstupu České republiky do Evropské unie. Účetnictví nebo daňová evidence?. In Agrární perspektivy XIII.. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. s.155-159. ISBN 80-213-1190-8.
 • Hinke, J. Oceňování biologických aktiv a zemědělské produkce. In Sborník příspěvků ze semináře posluchačů doktorských studijních programů. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. s.1-6. ISBN 80-213-1150-9.
 • Hinke, J. Mezinárodní účetní standard 41 - Zemědělství v teorii a praxi. In Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti III. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004. s.180-186. ISBN 80-213-1162-2.
 • Hinke, J. Vliv mezinárodního účetnictví na konkurenceschopnost zemědělství v České republice. In Konference KOF - Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti. Praha : ČZU v Praze, 2003. s.237-243. ISBN 80-213-1048-0.
 • Hinke, J. Právní normy v účetnictví. In Akturální otázky právní regulace. Praha : ČZU, 2003. s.63-66. ISBN 80-213-1092-8.
 • Hinke, J. Účetnictví jako předpoklad rozvoje zemědělství v regionu. In Aktuální otázky rozvoje regionů III.. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2003. s.1-3. ISBN 80-213-1089-8.
 • Hinke, J. Vliv účetnictví na konkurenceschopnost českých podniků. In MendelNET 2003. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. s.1-5. ISBN 80-7157-719-7.
 • Hinke, J. Mezinárodní účetnictví - předpoklad konkurenceschopného zemědělství v rámci vstupu do Evropské unie. In Faktory podnikovej úspešnosti 2003. Nitra : Slovenská polnohospodárská univerzita, 2003. s.1-4. ISBN 80-8069-301-3.
Učební texty, skripta
 • Černá, M.; Hinke, J. Financial information for management. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2017. 120s. ISBN 978-80-261-0738-5.
 • Hinke, J.; Bárková, D.; Hruška, Z. Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace. Praha : Grada publishing a.s., 2016. 232s. ISBN 978-80-247-4281-6.
 • Hinke, J. Aplikace IAS/IFRS. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016. 169s. ISBN 978-80-261-0662-3.
 • Hinke, J.; Černá, M. IAS/IFRS ve schématech. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016. 304s. ISBN 978-80-261-0661-6.
 • Hinke, J.; Bárková, D. Účetnictví 1: aplikace principů a technik. Praha : Grada publishing, a.s., 2011. 144s. ISBN 978-80-247-3953-3.
 • Hinke, J.; Bárková, D. Sbírka příkladů a případových studií z účetnictví II.. Sbírka příkladů a případových studií z účetnictví II., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 300s. ISBN 978-80-7043-820-6.
 • Hinke, J.; Součková, R. Účetnictví pro podnikatele II. ve schématech. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. 193s. ISBN 978-80-7043-617-2.
 • Hinke, J.; Součková, R. Sbírka příkladů z účetnictví I. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. 166s. ISBN 978-80-7043-533-5.
 • Hinke, J. E-lerningový kurz podvojného účetnictví [Podvojné účetnictví]. Plzeň : OS Studnice, 2005. CD-ROMs.
Postery, přednášky
 • Hinke, J. Přednáška: Výsledky projektu TAČR - TL02000136 a jejich využití. 2021.
 • Vacek, J.; Černá, M.; Hinke, J. Poster: Knowledge-intensive services sector adaptation to the conditions of Society 4.0. 2021.
 • Hinke, J. Manažerské účetnictví a daňová optimalizace. Praha, 2005.
 • Hinke, J. Změny v účetnictví a daních 2004 pro MZe. Benešov - školící pracoviště MZe, 2004.
Posudky
 • Hinke, J. Systém a správa daní v ČR - autoři: Kukalová, Moravec, Šulcová-Seidlová. Systém a správa daní v ČR, Praha : PEF ČZU v Praze, 2017.
 • Hinke, J. Dissertation Review - Economic analysis on the impact of Free trade agreement (FTA) and Trade openness for selected North African countries. Praha : PEF, ČZU v Praze, 2016.
 • Hinke, J. Dissertation Review - The Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Economic Growth - The Case of Selected Arab Countries. Praha : PEF, ČZU v Praze, 2016.
 • Hinke, J. Komparace zobrazení lesního porostu v podnikovém informačním systému dle právních norem ČR a dle přístupu mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS.. Zprávy lesnického výzkumu, Jíloviště : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2012.
 • Hinke, J. Majetková a finančná situácia vybraných polnohospodárských podnikov SR.. Trendy v podnikání, Plzeň : FEK ZČU v Plzni, 2012.
 • Hinke, J. Forecasting risk and. Journal financial assets and investing, Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012.
 • Hinke, J. Typologie trhů se zemědělskými produkty v podmínkách nedokonalé konkurence.. Disertační práce, Praha : PEF, ČZU v Praze, 2012.
 • Hinke, J. Aplikace Mezinárodních standardů finančního výkaznictví do účetnictví malých a středních podniků.. Disertační práce, Praha : PEF, ČZU v Praze, 2012.
 • Hinke, J. Dopady vykazování leasingu u nájemce dle IFRS a české legislativy na hodnoty finančních ukazatelů. Trendy v podnikání., Plzeň : FEK, ZČU v Plzni, 2012.
 • Hinke, J. Recenzní posudek na příspěvek ve sborníku - Liberecné ekonomické fórum. Liberec Economic forum 2011, Liberec : TU Liberec, 2011.
 • Hinke, J. Recenzní posudek příspěvku na konferenci - Liberecké ekonomické fórum. Liberec Economic forum 2011, Liberec : TU Liberec, 2011.
 • Hinke, J. Recenzní posudek příspěvku na konferenci: Liberecké ekonomické fórum 2011. Liberec Economic forum 2011, Liberec : TU Liberec, 2011.
 • Hinke, J. Recenzní posudek příspěvku do časopisu Agris on-line. Agris on-line, Praha : PEF, ČZU v Praze, 2011.
 • Hinke, J. Odborný posudek k obhajobě disertační práce: Návrh na oceňování a způsob účtování lesních porostů v České republice dle přístupu Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS. Praha : PEF, ČZU v Praze, 2011.
 • Hinke, J. Recenzní posudek na publikaci: Valder, Stárová. Účetnictví I.. Praha : PEF, ČZU v Praze, 2011.