Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
členka Akademického senátu FEK
 
e-mail kunesova@kmo.zcu.cz
telefon  377633309 (UK-524), 377633359 (CD-206)
konzultační/úřední hodiny  Od 1.11. 2021 konzultace e-mailem nebo online (Google Meet), termín a čas po domluvě e-mailem. Od 10.11. do 12.11. nepřítomnost na pracovišti, konzultace se nekonají.
kancelář  UK-526, CD-206

Odborný životopis

Vzdělání

2014-2017 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická (Ph.D.), doktorský studijní program Ekonomika a management. Disertační práce: Vývoj B2C e-commerce v České republice a komparace se zeměmi Evropské unie
1981-1985 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská (Ing.)

Odborná praxe

9/2010-dosud Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra marketingu, obchodu a služeb, odborná asistentka
1996-8/2010 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra ekonomie a financí, odborná asistentka
1985-1995 Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni / Západočeská univerzita v Plzni, asistentka a odborná asistentka

Speciální kurzy a další vzdělávání

2/2013-3/2013 Program "Akreditační operační systém", absolvování programu celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 o vysokých školách. Ústav celoživotního vzdělávání, ZČU v Plzni
2012-2013 Program "Tvorba studijních opor pro e-learning (LMS Unifor), absolvování programu celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. FEK ZČU v Plzni
9/2011-12/2011 Program "Time Management", absolvování programu dalšího vzdělávání v rámci projektu "E-learningové kurzy soft skills nositelem efektivnějšího vzdělávání, r.č. CZ.1.07/3.2.02/01.0018, 1. VOX a.s. Praha
7/2005 University of Birmingham, Velká Británie, Business English Course
2003 Program "Základy distančního vzdělávání", absolvování programu v rámci dalšího vzdělávání autorů a tutorů pro distanční studium a e-learning (technologie LMS Unifor), ZČU v Plzni
7/1999 Mezinárodní letní jazyková škola, (angličtina), ZČU v Plzni
7/1998 Mezinárodní letní jazyková škola, (angličtina), ZČU v Plzni

Ostatní profesionální aktivity

10/2010-3/2018 proděkanka pro studijní záležitosti FEK ZČU v Plzni
3/2008-9/2010 předsedkyně Akademického senátu FEK ZČU v Plzni
2007-2012 koordinátorka certifikátového programu FEK "Ekonomické aktivity EU"
3/2006-10/2007 předsedkyně Akademického senátu FEK ZČU v Plzni
1/2006-9/2010 členka Akademického senátu ZČU v Plzni