Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
 
e-mail kunesova@fek.zcu.cz
telefon  377633309 (Plzeň), 377633359 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  PLZEŇ: pátek 21.6. (12:30-14:00), čtvrtek 27.6. (15:00-16:00). Konzultace k BP a DP podle domluvy. CHEB: konzultace pouze online podle domluvy.
kancelář  UK-526, CD-206

Publikace

Monografické publikace
 • Mičík, M.; Tomczyk, L.; Sládkayová, M.; Varga, E.; Čarvašová, A.; Eger, L.; Egerová, D.; Kunešová, H.; Kutlák, J.; Prantl, D.; Rohlíková, L.; Řehoř, P.; Czerwiec, K.; Koperna, P.; Mróz, A.; Potyrala, K.; Kariková, S.; Krystoň, M.; Schubert, M.; Borsos, E.; Czeglédi, C.; Járási, É.; Valentinyi, K.; Szira, Z. Social Media and Trust Building. Plzeň : NAVA, 2020. 180s. ISBN 978-80-7211-577-8.
 • Pavlásek, V.; Kunešová, H.; Hejduková, P. Veřejné finance a daně. 2.. vyd. Plzeň : Nava, 2009. 224s. ISBN 978-80-7211-329-3.
 • Pavlásek, V.; Kunešová, H.; Hejduková, P. Veřejné finance a daně. Plzeň : Nava, 2008. 215s. ISBN 978-80-7211-303-3.
 • Pavlásek, V.; Kunešová, H. Veřejné finance. Plzeň : Nava, 2007. 205s. ISBN 978-80-7211-263-0.
 • Kunešová, H.; Cihelková, E. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2006. 319s. ISBN 80-7179-455-4.
 • Pavlásek, V.; Kunešová, H. Veřejné finance. Plzeň : Nava, 2006. 203s. ISBN 80-7211-236-8.
 • Pavlásek, V.; Kunešová, H. Veřejné finance. Plzeň : Nava, 2005. 198s. ISBN 80-7211-203-1.
 • Cihelková, E.; Křížková, J.; Kunešová, H.; Martinčík, D. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. Praha : C.H. Beck, 2001. 257s. ISBN 80-7179-311-6.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Sadílek, T.; Kunešová, H.; Cimler, P. Sustainability and the development trends of rural retail business in the Czech Republic. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 2023, roč.33. č.4, s.396-414, ISSN 0959-3969.
 • Turchyn, L.; Kunešová, H. E-COMMERCE AS A MODERN PARADIGM OF FORMATION AND USE OF MARKETING TOOLS. Trendy v podnikání, 2022, roč.12. č.2, s.88-100, ISSN 1805-0603.
 • Mičík, M.; Kunešová, H. Using an eye tracker to optimise career websites as a communication channel with Generation Y. Ekonomska Istrazivanja-Economic Research, 2021, roč.34. č.1, s.66-89, ISSN 1331-677X.
 • Kunešová, H.; Mičík, M. Developing Composite Readiness and Intensity Indices for Measuring B2C E-commerce in the European Union. Transformations in Business & Economics, 2019, roč.18. č.1, s.44-59, ISSN 1648-4460.
 • Kunešová, H.; Eger, L. Evaluation and comparison of B2C e-commerce intensity in EU member states. E+M Ekonomie a management, 2017, roč.20. č.4, s.151-167, ISSN 1212-3609.
 • Kunešová, H.; Mičík, M. Development of B2C e-commerce in Czech Republic after 1990. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, 2015, roč.167. č.5, s.470-480, ISSN 1993-6788.
 • Kunešová, H. Indická ekonomika: současnost a perspektivy. Nový orient, 2007, roč.62. č.2, s.6-9, ISSN 0029-5302.
 • Kunešová, H. Japonské ekonomické perspektivy. Mezinárodní politika, 2000, roč.4. č.4, s.33-34, ISSN 0543-7962.
 • Kunešová, H. Postavení Evropské unie, USA a Japonska ve světové ekonomice na konci 90. let. E+M Ekonomie a management, 2000. s.12-14. ISSN 1212-3609.
 • Kunešová, H. Ekonomika USA v 90. letech. Mezinárodní politika, 2000, roč.5. č.5, s.31-33, ISSN 0543-7962.
 • Kunešová, H. Světová ekonomická centra na přelomu tisíciletí. Mezinárodní politika, 2000, roč.12. č.12, s.14-16, ISSN 0543-7962.
Statě ve sborníku
 • Sadílek, T.; Cimler, P.; Kunešová, H. What motivates Czech rural retailers? A qualitative study from an unfavorable entrepreneurship environment. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2023. Lößnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2023, s.59-68. ISBN 978-3-86367-071-9.
 • Hirschauová, E.; Kunešová, H.; Voice commerce a live commerce jako nové trendy v B2C e-commerce. In Conference Proceedings – Business Trends. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.35-46. ISBN 978-80-261-1126-9.
 • Kunešová, H.; Sadílek, T.; Cimler, P.; Rural retail in Czechia: Current situation and future perspectives in comparison with other European countries. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2021 (XB-CON). Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2021, s.139-148. ISBN 978-3-86367-067-2.
 • Kunešová, H. Multi-criteria analysis of the involvement of European Union member states in B2C e-commerce. In Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016, s.536-545. ISBN 978-80-248-3911-0.
 • Kunešová, H.; Mičík, M. The development of cross-border B2C e-commerce within the EU single market - example of the Czech Republic. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015. Chemnitz : Verlag der GUC, 2015, s.69-77. ISBN 978-3-86367-038-2.
 • Kunešová, H. Czech Republic's EU membership in terms of development in selected types of international economic relations. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014. Chemnitz : Verlag der GUC, 2014, s.97-106. ISBN 978-3-86367-029-0.
 • Kunešová, H. Vybrané otázky korupce v soukromém sektoru. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.47-52. ISBN 978-80-261-0055-3.
 • Kunešová, H. Selected aspects of the business environment in the Czech Republic. In New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison. Chemnitz : Verlag der GUC, 2011, s.125-132. ISBN 978-3-86367-007-8.
 • Kunešová, H. Mezinárodní migrace v globální ekonomice. In Globalizace versus regionalismus. Liberec : Technická univerzita, 2006. s.185 -190. ISBN 80-7372-088-4.
 • Kunešová, H. Indie: nový tygr na obzoru. In Regio 2005. 2. svazek, Sekce "Dálný východ a jihovýchodní Asie - příležitost nebo ohrožení?". V Plzni : Západočeská univerzita, 2005. s.24-38. ISBN 80-7043-433-3.
Učební texty, skripta
 • Eger, L.; Petrtyl, J.; Kunešová, H.; Mičík, M.; Peška, M. Marketing na internetu. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015. 158s. ISBN 978-80-261-0573-2.
 • Kunešová, H.; Kocourek, A.; Bednářová, P.; Cihelková, E.; Nový, M. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. Praha : C.H.Beck, 2014. 386s. ISBN 978-80-7400-502-2.
 • Kunešová, H.; Mrkvan, R. Evropská unie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. 256s. ISBN 80-7043-390-6.
 • Kunešová, H.; Jarý, Č.; Martinčík, D. Světová ekonomika pro distanční studium. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. 236s. ISBN 80-7043-372-8.
 • Kunešová, H.; Martinčík, D.; Jarý, Č. Světová ekonomika. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. 222s.
 • Kunešová, H. Základy světové ekonomiky, 1. díl. Plzeň : ZČU, 2000. 160s. ISBN 80-7082-620-7.
 • Kunešová, H.; Křížková, J.; Martinčík, D. Světová ekonomika v 90. letech. Plzeň : ZČU, 2000. 191s. ISBN 80-7082-657-6.
Postery, přednášky
 • Kunešová, H. Předpokládané důsledky vstupu ČR do Eurozóny. Karlovy Vary, Thermal, 9.10. 2006, 2006.
Posudky
 • Beránková, B.; ; Laboratoř Evropské unie. Sborník sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie.. Sborník Laboratoř Evropské unie. Číslo 2, ročník 1., Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica. ISBN 978-80-245-1960-0., 2013.
 • Grulichová, Z.; ; Laboratoř Evropské unie. Sborník sylabů nejlepších diplomových prací s tematikou Evropské unie.. Sborník Laboratoř Evropské unie. Číslo 1, ročník 1., Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica. ISBN 978-80-245-1940-1, 2013.