Ing. Jaromír KOVAŘÍK, Ph.D.

vědecký pracovník střediska projektových aktivit
 

Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
  • Kovářík, J. Hyper-altruistic behavior vanishes with high stakes. 2021.
  • Galaso, P.; Kovářík, J. Collaboration networks, geography and innovation: Local and national embeddedness. Papers in Regional Science, 2021, roč.100. č.2, s.349-377, ISSN 1056-8190.