Ing. Zdeněk KRESA

Fotografie interní doktorand katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail zdenekk@kem.zcu.cz
telefon  37763----
konzultační/úřední hodiny  Út 14:50 - 15:40, UK 430, jen po předchozí emailové domluvě
kancelář  UK 430

Publikace

Statě ve sborníku
  • Kresa, Z. Mobilita pohledem hodnocení udržitelnosti vysokých škol. In Trendy v podnikání 2020 - Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita, 2020, s.1-20. ISBN 978-80-261-0971-6.