Ing. Miroslav PAVLÁK, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail mpavlak@kpm.zcu.cz
telefon  377633664 (Cheb), 3614 (Plzeň)
konzultační/úřední hodiny  Pá 12:00 - 13:00, CD 124
kancelář  CD 316, UK 422

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

PPP Podnikatelský plán a praktikum
PSYCH Psychologie v ekonomické praxi
ZAP Základy podnikání
ZM Základy managementu