RNDr. David VOGT, Ph.D.

Fotografie vyučující katedry geografie
 
e-mail vogtd@kge.zcu.cz
telefon  377633064
kancelář  UK 517

Odborný životopis

Vzdělání

11/2016 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor regionální a politická geografie - rigorózní řízení (RNDr.)
9/2008-12/2015 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor regionální a politická geografie (Ph.D.), disertační práce "Geografické aspekty aktivit nevládních organizací a občanských iniciativ v Česku - lokální a regionální úroveň na příkladu Libereckého kraje"
9/2002-5/2008 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor sociální geografie (Mgr.), diplomová práce "Geografické aspekty terorismu - proměna geografického obrazu po roce 1968 a po konci studené války", ročníková práce ve 3. ročníku "Geografické aspekty vývoje lidských práv ve světě"

Odborná praxe

1/2019-dosud Vědecký pracovník na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje - tým dr. Davida Hány - projekt TAČR "TL02000195 Aplikace poznatků současného výzkumu politické geografie ve výuce geografie a sociálně-vědních předmětů na středních školách"
9/2018-dosud Akademický pracovník/odborný asistent na Západočeské univerzitě v Plzni, katedra geografie Fakulty ekonomické
1/2016-dosud Odborné geografické studie, zpracovávání tematických map v GIS a další činnosti - volná živnost (OSVČ), např. spolupráce na připravovaném atlase golfu pod vedením dr. Jiřího Tomeše (2016-2018); spolupráce s Ostravskou univerzitou (2017) a PřF UK (2018)

Speciální kurzy a další vzdělávání

12/2018-1/2019 Mluvený projev učitele, prezenční a elektronický kurz, Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU v Plzni
12/2018-1/2019 Příklady dobré praxe výuky ve společenskovědních a uměleckých oborech, prezenční a elektronický kurz, Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU v Plzni
11/2011 Teorie a praxe výzkumu neziskového sektoru, podzimní vzdělávací kurz, Centrum pro výzkum neziskového sektoru (CVNS), Brno
6/2010 First Certificate in English (FCE), Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International, zkouška v červnu 2010, certifikát z 9.8.2010

Odborné stáže

1/2011-6/2011 Východofinská univerzita (Itä-Suomen yliopisto - University of Eastern Finland, Faculty of Social Sciences and Business), Joensuu, Finsko, semestrální studijní pobyt v rámci programu ERASMUS, Non-degree studies as an Intemational Student, Human Geography
2/2007 Úřad územního plánování, odbor rozvoje MěÚ v Jablonci n. N., dvoutýdenní povinná "odborná praxe" - stáž, v rámci magisterského studia

Ostatní profesionální aktivity

3/2015-4/2015 Electro World s.r.o, korektury textů webových stránek
2009-dosud Česká geografická společnost, člen
9/2008-dosud Centrum pro výzkum otázek regionální a politické geografie (REGPOL), člen/spolupracovník
10/2007-5/2009 Správce počítačové studovny, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Centrum informačních technologií